Arkadaşlar merhaba, bu uygulamamızda Arduino UNO ile Nokia 5110 ekranına mesafe sensöründen aldığımız verileri yazdıracağız. Bunun yanında başlangıçta LCD ekrana resim çizdirip, bir çıt-çıt buton yardımı ile LCD ekranı uyku moduna sokup çıkartacağız. Yani LCD ekranın bir çok özelliğini kullanmış olacağız bu uygulama ile.

Bu uygulama için kullanılacak malzemeler:

Nokia 5110 ekranı, hem ucuz fiyatlı olması, hem de kolay kullanımlı olması ile hobi projelerinde sıkça kullanılan bir eleman. Ekran 84×48 piksel büyüklüğünde bir grafik LCD ekran olup 3.3V ile besleniyor.

Devrenin bağlantılarını aşağıdaki gibi yapmanız gerekiyor:

nokia 5110_bb

Burada ultrasonik sensör ile mesafeyi ölçüp LCD ekranda göstereceğiz. Butonu ise LCD ekranı uyku moduna sokup çıkartmak için kullanacağız.

LCD ekranı kullanmak için buradan kütüphanesini indirip arduino/library/ klasörüne atmamız gerekiyor. Kütüphane fonksiyonlarına bakarsak;

myGLCD.InitLCD()   LCD ekranı başlatır,

myGLCD.setFont(degisken)    LCD ekrana yazdırmak için kullanacağımız fontu ayarlar. Bu fonksiyon içine SmallFont, MediumNumbers, BigNumbers yazılabilir. İsminden de anlaşılacağı gibi bu değişkenler yazı ya da rakam boyutunu değiştirir,

myGLCD.setContrast(degisken)   Kontrast ayarını yapar. Değişken olarak 0-70 arasında bir değer girilmelidir,

myGLCD.clrScr(); Ekranı temizler,

myGLCD.print(“metin”,X,Y); Bu fonksiyon ile ekrana yazı yazdırıyoruz. İlk değişken yazdırılacak metin, ikinci ve üçüncü değişken ise metnin ekranda geleceği koordinatlardır. X ve Y için daha öncesinden tanımlı LEFT,RIGHT veya CENTER değişkenleri kullanılabilir.

NOT: Eğer birazdan yazacağım hazır koddaki grafiği değiştirmek istemiyorsanız, resim oluşturma ile ilgili kısımları yapmanıza gerek yoktur. Direk olarak kodu kullanabilirsiniz. 

myGLCD.drawBitmap(X,Y,grafik_ismi,x’,y’); Ekrana düşük çözünürlükteki grafikleri çizdirmeye yarar. Bu konuya biraz daha uzun değinmek gerekiyor. Ekrana grafik çizdirmek için öncelikle buradan LCDAssistant programını indirmemiz gerekiyor. Programı indirdikten sonra karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran geliyor.

Screenshot_2

File–>Load Image sekmesinden uygun bir resim seçiyoruz. Uygun resimden kastım siyah beyaz ve düşük çözünürlüklü olması. Normal bir resmi siyah beyaz yapmak için photoshop veya buradaki internet sitesinden yararlanabilirsiniz. Önemli nokta düzenlediğiniz fotoğrafı .bmp uzantısı ile kayıt etmeniz gerekiyor. Resmi load ettikten sonra yine File menüsünden Save Output ile bir çıkış almanız gerekiyor. Çıkışı kayıt ederken .c uzantısı ile kayıt etmeniz ve bu dosyayı yazdığınız arduino kodu ile aynı dosyaya koymanız gerekiyor.

Screenshot_4

Üstte yazan ve LCDAssistant programından aldığımız C kodlarımızda ufak değişiklikler yapmamız gerekmekte. Önce en başa #include ile başlayan satırı ekliyoruz ve bir alt satırında ise PROGMEM = { değişikliğini yapmamız gerekiyor.

#include <LCD5110_Basic.h>     // LCD kütüphanemizi ekliyoruz
LCD5110 myGLCD(8, 9, 10, 11, 12); // LCD pinlerimizi tanıtıyoruz
extern uint8_t BigNumbers[]; //Kullanacağımız fontlar için eklemeler yapıyoruz.
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t arduino_logo[]; //Programın başlangıcında Arduino Logosunu göstereceğiz bu yüzden bunu ekliyoruz
int trigPin = 3; //Ultrasonic sensörün trig ve echo pinleri
int echoPin = 2;
int sure = 0;
float mesafe = 0;
int lcd_ledi = 6;
int buton_pini = 7;
int buton_durumu = 0;
void setup() {
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(lcd_ledi, OUTPUT);
 digitalWrite(lcd_ledi, HIGH); //ekran ışığını açıyoruz
 myGLCD.InitLCD(); //LCD ekranı başlatıyoruz
 myGLCD.drawBitmap(0, 0, arduino_logo, 84, 48); //Arduino logosunu ekrana çizdiriyoruz
 delay(4000);
 for (int i = 0; i < 2; i++) //invert komutu ekranın tersinin alınması için. Yani ekranda siyah olan yerler beyaz, beyaz yerler ise siyah oluyor.
 {
  myGLCD.invert(true);
  delay(500);
  myGLCD.invert(false);
  delay(500);
 }
 myGLCD.clrScr(); //Ekran temizlenir
}
void loop() {
 //TrigPin'e 10 mikrosaniye 5v gönderilir.
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 sure = pulseIn(echoPin, HIGH); //EchoPin'den gelen 5v süresi pulseIn fonksiyonuyla alınır.
 mesafe = (sure / 2) / 29.1; //Süre ses hızına bağlı olarak cm cinsinden mesafye çevrilir.
 if (mesafe <= 0) { //Mesafe 50 cm'den büyükse mesafe 50'ye eşitlenir.
  mesafe = 0; //Aynı şekilde hatalı bir şekilde negatif bir değer gelirse mesafe 0'a eşitlenir
 } else if (mesafe >= 50) {
  mesafe = 50;
 }
 myGLCD.setFont(SmallFont); // küçük font kullanımı açılır
 myGLCD.print("Mesafe:", LEFT, 10); //ekrana "mesafe" yazdırılır
 myGLCD.setFont(BigNumbers); //mesafeyi yazdırmak için büyük yazı tipini kullanıyoruz.
 myGLCD.printNumI(mesafe, 40, 20); //ekrana 100ms'de bir mesafeyi yazdırıyoruz
 delay(100);
 myGLCD.clrScr(); //ekranı temizliyoruz
 //LCD ekran uyku modu kullanımı
 if (digitalRead(buton_pini) == HIGH && buton_durumu == 0) { //butona her basıldığında LCD ekran uykuda değilse uykuya sokar, uykuda ise uyandırır
  digitalWrite(lcd_ledi, LOW);
  myGLCD.enableSleep();
  buton_durumu = 1;
  delay(300);
 }
 if (digitalRead(buton_pini) == HIGH && buton_durumu == 1) {
  digitalWrite(lcd_ledi, HIGH);
  myGLCD.disableSleep();
  buton_durumu = 0;
  delay(300);
 }
}
// Generated by  : ImageConverter BW Online
// Generated from : arduino_logo.png
// Time generated : Thu, 11 Aug 11 20:10:26 +0200 (Server timezone: CET)
// Image Size   : 84x48 pixels
// Memory usage  : 504 bytes
#include <avr/pgmspace.h>
const uint8_t arduino_logo[] PROGMEM={
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xF8, 0xFC, 0xFC,  // 0x0010 (16) pixels
0xFE, 0xFE, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0xFE, 0xFE, 0xFE,  // 0x0020 (32) pixels
0xFC, 0xFC, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xE0,  // 0x0030 (48) pixels
0xF0, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x7F,  // 0x0040 (64) pixels
0x7F, 0x7F, 0x7F, 0xFE, 0xFE, 0xFC, 0xFC, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x86, 0x06, 0x06, 0x00,  // 0x0050 (80) pixels
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,  // 0x0060 (96) pixels
0x1F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,  // 0x0070 (112) pixels
0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x03, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xFE,  // 0x0080 (128) pixels
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x1F, 0x0F, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xF8,  // 0x0090 (144) pixels
0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF,  // 0x00A0 (160) pixels
0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x7F, 0xFF,  // 0x00B0 (176) pixels
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07,  // 0x00C0 (192) pixels
0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xF0, 0xF8, 0xFE, 0xFF,  // 0x00D0 (208) pixels
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xF8, 0xF0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,  // 0x00E0 (224) pixels
0x07, 0x07, 0x07, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0,  // 0x00F0 (240) pixels
0xF0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // 0x0100 (256) pixels
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x7F, 0x7F, 0xFF, 0xFE, 0xFE, 0xFC, 0xFC,  // 0x0110 (272) pixels
0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0x7F, 0x7F, 0x3F, 0x3F,  // 0x0120 (288) pixels
0x1F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x3F, 0x7F,  // 0x0130 (304) pixels
0x7F, 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xFC, 0xFC, 0xFE,  // 0x0140 (320) pixels
0xFE, 0xFF, 0x7F, 0x7F, 0x3F, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // 0x0150 (336) pixels
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00,  // 0x0160 (352) pixels
0x00, 0x00, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0x81, 0x81, 0x01, 0x01, 0xC1, 0xC1, 0xC0, 0xC0,  // 0x0170 (368) pixels
0xC0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x00,  // 0x0180 (384) pixels
0x00, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC1, 0xC1, 0x01, 0x01, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0x01, 0x01,  // 0x0190 (400) pixels
0x01, 0xC1, 0xC1, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,  // 0x01A0 (416) pixels
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xF8, 0xFF, 0x3F, 0x3B,  // 0x01B0 (432) pixels
0x3F, 0x7F, 0xFE, 0xF0, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1C, 0x3C, 0xFF, 0xFF, 0xC7, 0x00, 0x00,  // 0x01C0 (448) pixels
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0xE0, 0xF1, 0x7F, 0x3F, 0x1F, 0x00, 0x3F, 0x7F, 0xFF, 0xE0, 0xC0, 0xE0,  // 0x01D0 (464) pixels
0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0xFF,  // 0x01E0 (480) pixels
0xFF, 0x07, 0x0F, 0x3E, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x7F, 0xFF, 0xE0, 0xC0, 0xE1, 0x7F,  // 0x01F0 (496) pixels
0x7F, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
};

Uygulamamızı bitirdiğimizde ilk başta arduino’nun logosu gözükecek 4 saniye sonra ise ultrasonik sensör ile ölçülen mesafe ekrana aşağıdaki gibi yazdırılacaktır.

P_20160320_145428

34 Yorumlar

 1. bu uygulamayı aynı zamanda Dev-C++ programında da çalıştırabilir miyim? çalışırsa nasıl çalıştırabilirim ?

  • Uygulama Arduino programlama diline göre yazıldığından ve bu dil için hazırlanmış kütüphaneler kullanıldığından Dev-C++ programında çalışamaz.

 2. Yeterince özenli hazırlanmamış bu sayfa, en basitinden karşıtlık değerinin üst sınırı 70 değil 127, ikincisi lcd panellerin bir kısmı 3.3 v bir kısmı 5.0 v ile çalışıyor. 3.3 v ekran 5 v da çalışır ancak ömrü kısa olur. 5 v ekran 3.3 de çalışmaz. Bir daha ki çalışmlarda teknik bilgileri iyi okursanız insanlar da zorluk çekmezler. Teşekkürler

  • Evet bağlayabilirsiniz. 5110 ekranı SPI haberleşmeye sahip olduğundan, aynı veri hattı üzerine birden çok cihaz bağlayabilir, aktif olmasını istediğiniz cihazın CS (chip select) veya SS (slave select) pinini aktifleştirerek cihazlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

 3. Arduino:1.8.5 (Windows 7), Kart:”Arduino/Genuino Uno”

  C:\Users\DELL\Desktop\sketch_feb02a\sketch_feb02a\sketch_feb02a.ino: In function ‘void loop()’:

  C:\Users\DELL\Desktop\sketch_feb02a\sketch_feb02a\sketch_feb02a.ino:59:33: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]

  myGLCD.print(“Mesafe:”,LEFT,10); //ekrana “mesafe” yazdırılır

  ^

  In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0,

  from sketch\sketch_feb02a.ino.cpp:1:

  C:\Users\DELL\Desktop\sketch_feb02a\sketch_feb02a\sketch_feb02a.ino: At global scope:

  sketch_feb02a:88: error: conflicting declaration ‘const uint8_t arduino_logo []’

  const uint8_t arduino_logo[ ] PROGMEM={

  ^

  C:\Users\DELL\Desktop\sketch_feb02a\sketch_feb02a\sketch_feb02a.ino:7:16: note: previous declaration as ‘uint8_t arduino_logo []’

  extern uint8_t arduino_logo[]; //Programın başlangıcında Arduino Logosunu göstereceğiz bu yüzden bunu ekliyoruz

  ^

  exit status 1
  conflicting declaration ‘const uint8_t arduino_logo []’

  This report would have more information with
  “Show verbose output during compilation”
  option enabled in File -> Preferences.

  • Yüklemiş olduğunuz kütüphane ile ilgili bir hata almaktasınız. Kütüphaneyi silip tekrardan yüklemeyi deneyebilirsiniz.

 4. Arduino:1.6.5 (Windows 8.1), Kart:”Arduino Uno”

  In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0,
  from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LCD5110_Basic/LCD5110_Basic.h:59,
  from LCD.ino:1:
  LCD:87: error: conflicting declaration ‘const uint8_t arduino_logo []’
  LCD:7: error: ‘arduino_logo’ has a previous declaration as ‘uint8_t arduino_logo []’
  conflicting declaration ‘const uint8_t arduino_logo []’

  Rapor daha fazla veri içermeli
  “Derleme sırasında ayrıntılı çıktı göster”
  Dosya > Tercihler’de etkinleştirilmiş.

  hatasını alıyorum yardımcı olabilir misiniz ?

 5. C:\Users\OGUN\Documents\Arduino\mesafe_5110\mesafe_5110.ino: In function ‘void loop()’:

  C:\Users\OGUN\Documents\Arduino\mesafe_5110\mesafe_5110.ino:59:33: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]

  myGLCD.print(“Mesafe:”,LEFT,10); //ekrana “mesafe” yazdırılır

  Bu hatayı alıyorum. kütüphaneyi tekrar tekrar silip yükledim. yükledikten sonra programı kapatıp açtım. ama bu hatayı nasıl gidereceğimi bulamadım. sizin kodunuzun aynısını kullanıyorum.

  • Kütüphanede değişiklik yapılmış olabilir. Almış olduğunuz hata string tipinde değişkenin char tipine dönüştürülmesi esnasında olmakta.

 6. Arduino:1.8.7 (Windows 10), Kart:”Arduino/Genuino Uno”

  DİKKAT: LiquidCrystal_I2C_Hangul kütüphanesindeki ‘Display, Hangul’ kategorisi geçerli değil. ‘Uncategorized’ olarak ayarlanıyor.
  C:\Users\aslan\Desktop\sketch_dec24a\sketch_dec24a.ino: In function ‘void loop()’:

  C:\Users\aslan\Desktop\sketch_dec24a\sketch_dec24a.ino:59:33: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]

  myGLCD.print(“Mesafe:”,LEFT,10); //ekrana “mesafe” yazdırılır

  ^

  In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0,

  from sketch\sketch_dec24a.ino.cpp:1:

  C:\Users\aslan\Desktop\sketch_dec24a\sketch_dec24a.ino: At global scope:

  sketch_dec24a:87:30: error: conflicting declaration ‘const uint8_t arduino_logo []’

  const uint8_t arduino_logo[] PROGMEM={

  ^

  C:\Users\aslan\Desktop\sketch_dec24a\sketch_dec24a.ino:7:16: note: previous declaration as ‘uint8_t arduino_logo []’

  extern uint8_t arduino_logo[]; //Programın başlangıcında Arduino Logosunu göstereceğiz bu yüzden bunu ekliyoruz

  ^

  exit status 1
  conflicting declaration ‘const uint8_t arduino_logo []’

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\examples içerisinde geçersiz kütüphane bulundu: no headers files (.h) found in C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\examples

  This report would have more information with
  “Show verbose output during compilation”
  option enabled in File -> Preferences.

  BUNUN ÇÖZÜMÜ NEDİR ACABA?

 7. Arduino:1.8.9 (Windows 7), Kart:”Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)”

  C:\Users\samsung\Documents\Arduino\sketch_jun10a\sketch_jun10a.ino: In function ‘void loop()’:

  C:\Users\samsung\Documents\Arduino\sketch_jun10a\sketch_jun10a.ino:59:33: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]

  myGLCD.print(“Mesafe:”,LEFT,10); //ekrana “mesafe” yazdırılır

  ^

  In file included from C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0,

  from sketch\sketch_jun10a.ino.cpp:1:

  C:\Users\samsung\Documents\Arduino\sketch_jun10a\ARDUINO.ino: At global scope:

  ARDUINO:9:31: error: conflicting declaration ‘const uint8_t arduino_logo []’

  const uint8_t arduino_logo [] PROGMEM = {

  ^

  C:\Users\samsung\Documents\Arduino\sketch_jun10a\sketch_jun10a.ino:7:16: note: previous declaration as ‘uint8_t arduino_logo []’

  extern uint8_t arduino_logo[]; //Programın başlangıcında Arduino Logosunu göstereceğiz bu yüzden bunu ekliyoruz

  ^

  exit status 1
  conflicting declaration ‘const uint8_t arduino_logo []’

  This report would have more information with
  “Show verbose output during compilation”
  option enabled in File -> Preferences.

 8. merhaba
  uygulamayi pro mini baglayarak yapmaya calistim
  ekranda yazi alamadim
  uno ile promini arasinda pin baglantilari farkli olabirmi
  tesekkur ederim

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz