back to top

Hall Effect Sensör Nedir? Nasıl Çalışır? Ne İşe Yarar?

Hall Effect ve Sensörleri hakkında merak ettiğiniz her şeyi bu yazı da topladım. Nerelerde kullanılır ve Arduino ile kullanımıyla ilgili her şeyi burada bulabilirsiniz.

Hall Effect Sensör Nedir?

Manyetik sensörler, manyetik olarak kodlanmış bilgileri elektronik devreler tarafından işlenmek üzere elektrik sinyallerine dönüştürür. Hall Effect Sensör, Hall etkisini algılayarak çalışır. Sonuçlarını bir devreyi açıp kapatmak, değişen bir manyetik alanın ölçümünü sağlamak veya bir arayüzde görüntülenen gömülü bir bilgisayar tarafından işlenmek için elektronik verilere dönüştüren elektronik bir cihazdır. Hall Etkisi sonucunda uçlarında voltaj üreten yarı iletken manyetik bir sensördür. Bilindiği üzere endüktif sensörler nesneleri algılamak veya ölçmek için elektromanyetik indüksiyon prensibini kullanan cihazlardır. Yalnızca alanlardaki değişikleri algılayan endüktif sensörlerden farkı ise değişmeyen manyetik alanlara tepki vermesidir. Piyasada çeşitli Hall Sensörleri mevcuttur. Transistöre benzeyen türleri olduğu gibi entegre devrelere benzeyen türleri de vardır. Genellikle üç uçlu ve dört uçlu versiyonları mevcuttur.

Hall etkisi sensörlerinin hassasiyetini belirleyen ana faktör, yüksek elektron hareketliliğidir. Bu yüzden kullanılan malzeme tercihi bu hassasiyeti etkiler. Hall etkisi sensörleri için uygun olarak belirlenen malzemeler: galyum arsenit (GaAs), indiyum arsenit (InAs), indiyum fosfit (InP), indiyum antimonit (InSb), grafen‘dir.


Hall Sensörünün Genel Özellikleri

• Hall Sensörleri, devrelerde manyetik alanla açılıp kapanan anahtar (switch) gibi
çalışırlar.
• Mekanik anahtarlardan hızlı çalışır.
• 100 kHz ve üzeri frekanslarda çalışabilir.
• Mekanik kontak olmadığı için bozucu etki yapan kontak sıçraması da yoktur.
• Lineer (dogrusal) sensör ölarak kullanılabilir.
• Bazı tipleri N Kutbu ile bazı tipleri (çoğunlukla) S Kutbu ile çalışır.


Hall Etkisi/Olayı Nedir?

Hall Etkisi(Hall Effect), adını da aldığı Amerikalı fizikçi Dr. Edwin Hall tarafından 1879 yılında keşfedilmiştir. Günümüzde metallerin ve yarı iletkenlerin özelliklerinin anlaşılmasında önemli bir etkiye sahiptir. Üzerinden elektrik akımı geçen bir iletken, bir manyetik alana koyulmasıyla manyetik alana dik yönde ölçülebilir bir gerilim farkı oluşur. Bu iletken boyunca oluşan gerilime Hall Gerilimi, fiziksel etkiye ise Hall Effect yani Türkçeleştirilmiş tabirle Hall Etkisi/Olayı denmektedir. Bu iletkendeki akımı oluşturan genellikle elektronlar olarak bildiğimiz yük taşıyan parçacıkların hareketidir. Bu yüklü parçacıklara hareket yönlerine paralel olmayan bir manyetik alan içerisinde Lorentz Kuvveti etki eder. Eğer bahsi geçen dik manyetik alan olmazsa yükler doğrusal hareket edecektir. Ama yüklerin hareketine dik bir manyetik alan olursa yüklü parçacıkların izledikleri yollar saparak malzemenin belirli yüzünde toplanacaktır. Diğer yüzü ise eşit ve zıt yüklü olacaktır. Sonuç:

-Malzemenin yani hall elementinin yük dağılımı asimetrik oldu.

-Yük dağılımının doğrultusu ise hem yük taşıyıcıların hareket doğrultusuna hem de manyetik alanın doğrultusuna dik oldu.

Oluşan bu dağılım malzemenin içinde bir elektrik alan oluşturur ve daha fazla elektron göçünü engeller. Bunun sonucunda ise hall elementinin üzerinden akım geçmeye devam ettiği sürece sabit potansiyel fark oluşur. Böylelikle Hall Effect sayaesinde taşıyıcı yoğunluğu veya manyetik alan ölçümü rahatlıkla yapılabilir.


Hall Effect Sensör Nasıl Çalışır? Yapısı ve Çalışma Prensibi

Bir elektrik akımı herhangi bir malzemeden aktığında, akım içindeki elektronlar doğal olarak düz bir çizgide hareket eder ve elektrik şarj olurken kendi manyetik alanını oluşturur.

Elektrik yüklü malzeme, düz bir çizgide hareket etmek yerine kalıcı bir mıknatısın kutupları arasına yerleştirilirse, elektronlar malzeme içinde hareket ederken bunun yerine eğri bir yola saparlar. Bunun nedeni, kendi manyetik alanlarının kalıcı mıknatısın zıt alanına tepki vermesidir.

Bu yeni kavisli hareketin bir sonucu olarak, elektrik yüklü malzemenin bir tarafında daha fazla elektron bulunur. Bu sayede, hem kalıcı mıknatıstan hem de elektrik akımının akışından, malzeme boyunca manyetik alana dik açılarda bir potansiyel fark (veya voltaj) görünecektir.

Mıknatısın Manyetik Hale Dik Etki Ederek Voltaj Oluşturması – electronics-tutorials.ws

Tüm manyetik alanların iki önemli özelliği vardır. Birincisi, bir birim alandan geçen manyetik akış miktarını ifade eden “akı yoğunluğu” ve ikincisi, tüm mıknatıslar iki polariteye (Kuzey ve Güney kutupları) sahiptir.

Hall etkisi sensöründen çıkan çıkış sinyali, cihazın etrafındaki manyetik alanın yoğunluğunu temsil eder. Hall etkisi sensörlerinin önceden ayarlanmış bir eşiği vardır ve manyetik akı yoğunluğu bu sınırı aştığında, cihaz ‘Hall Voltajı’ adı verilen bir çıkış üreterek manyetik alanı algılayabilir.

Hall etkisi sensörlerinin hepsinin içinde, bir manyetik alan oluşturmak için kendi içinden sürekli bir elektrik akımı geçiren ince bir yarı iletken malzeme parçası bulunur. Cihaz harici bir mıknatısın yanına yerleştirildiğinde, manyetik akı yarı iletken malzemeye bir kuvvet uygular. Bu kuvvet öncesinde de bahsettiğimiz Lorentz Kuvveti’dir. Bu kuvvet, elektronların hareket etmesine neden olarak ölçülebilir bir Hall voltajı yaratır ve Hall etkisi sensörünü etkinleştirir.


Hall Effect Sensör Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Hall sensörleri yarı iletkenleri (silikon gibi) kullanarak çalışır. Hall sensöründe, ince metal şeride bir akım uygulanır. Akımın yönüne dik bir manyetik alanın varlığında, yük taşıyıcıları Lorentz Kuvveti tarafından saptırılır. Bu da şeridin iki tarafı arasında elektrik potansiyelinde (voltaj) bir fark oluşturur. Bu voltaj farkı (Hall Voltajı) manyetik alanın gücü ile orantılıdır. Sensör manyetik alana yerleştirilir ve iletkendeki değişen voltajı ölçerek çalışır. Yani Hall sensörleri bir manyetik alanda olduğunu algıladığında nesnelerin konumu algılayabilir.

Örnek olarak, bir kapı çerçevesine bir Hall etkisi sensörü ve kapıya bir mıknatıs yerleştirilir. Hall sensörü, manyetik alanın varlığı sayesinde kapının ne zaman açık veya kapalı olduğunu algılayabilir. Aşağıdaki şema, bir Hall etkisi sensörünün bir mıknatısı nasıl algıladığını göstermektedir:

Hall Sensörünün Mıknatısı Algılaması – electronics-tutorials.ws

Hall Sensörleri kullanılan yarı iletkenin tipine göre N Tipi veya P Tipinde olabilirler. Manyetik alan sensöre yaklaştığında mıknatısın S Kutbu veya N Kutbu ile iletime geçerler. Mıknatıs sensörden uzaklaşınca iletimden çıkar, yalıtkan duruma geçerler. Manyetik alan dik olmak koşulu ile mıknatıs yatay veya dikey hareket ettirilebilir.


Hall Sensörü Nerelerde Kullanılır?

Hall sensörleri genel haliyle cismin pozisyonunu, uzaklığını veya dönüşünün algılayabilen sensörlerdir. Bu cihazların çeşitli uygulamaları vardır. Hall Sensörleri, manyetik olarak çalışan yarıiletken sensörlerdir. Devir sayma, konum belirleme, kodlama vb. işlemleri yapmak için kullanılabilir.

Hall etkisi sensörleri genellikle otomotiv sistemlerinde konum, mesafe ve hızı algılamak için kullanılır. Ancak en önemlileri diyebiliriz ki kilitlenme önleyici fren sistemlerinde (Anti-lock Braking Systems (ABS)) ve ateşleme zamanlamalarına yardımcı olmak için içten yanmalı motorlarda kullanılmasıdır.

Hall etkisi sensörleri manyetik etkiyle anahtarlama yapabilen ve manyetik alan ölçümlerinde kullanılan katı halli manyetik elemanlardan biridir. Endüstride de kullanılırlar. Bu sensörlere örnek vermek gerekirse sıvı akış sensörleri, akım sensörleri ve basınç sensörleri verilebilir. Bu teknoloji paintball silahlarında ve airsoft silahlarında ve bazı GPS sistemlerinde kullanılmaktadır.

Bu bahsettiğimiz uygulama alanlarına ek olarak otomatik ürün işleme, CNC ekipmanı, Kompaktörler / Balyalar, Hareket dedektörleri, Konum sensörleri (ör: kapılar), Robotik (ör: limit anahtarları), Güvenlik kilitleri (ör. hasara dayanıklı güvenlik anahtarları) örnek verilebilir.


Hall Effect Sensör Çeşitleri

Hall sensörleri voltaj çıkışına göre Analog (Lineer) ve Dijital Sensörler olarak 2 şekilde sınıflandırılır. Bunlara ek olarak çalışma şekline göre de sınıflandırılabilir.

Voltaj Çıkışına Göre Hall Sensörleri

Dijital Hall Sensörleri

Dijital çıkış Hall etkisi sensörleri, dijital voltaj çıkışı sağlamak için öncelikle manyetik anahtar uygulamalarında kullanılır. Bu sayede sisteme AÇIK veya KAPALI giriş sinyali verirler.

Dijital çıkışlı Hall etkisi sensörünün birincil farkı, voltaj çıkışını kontrol etme yöntemidir. Doygunluk sınırlarını sağlayan güç kaynağı yerine, dijital çıkış sensörlerinde op-amp’e bağlı yerleşik histerezisli bir Schmidt tetikleyici bulunur. Bu anahtar, manyetik akı önceden ayarlanmış sınırları aştığında sensör çıkışını kapatır ve akı stabilize olduğunda tekrar açar.

Dijital Tip Bir Hal Sensörü

Dijital tip sensörlerin uygulama alanları:

 • Dönme sıklığını belirleyen sensörler;
 • Senkronizasyon cihazları;
 • Arabadaki ateşleme sistemi sensörleri;
 • Çalışma mekanizmalarının elemanlarının konum sensörleri;
 • Darbe sayaçları;
 • Valflerin konumunu belirleyen sensörler;
 • Kapı kilitleme cihazları;
 • Çalışma maddesi tüketim sayaçları;
 • Yakınlık sensörleri;
 • Temassız röleler;
 • Bazı yazıcı modellerinde, kağıdın varlığını veya konumunu algılayan sensörler.

Analog (Lineer/Doğrusal) Hall Sensörleri

Analog tip bir sensör, manyetik alan daha güçlü olduğunda artan ve zayıf olduğunda azalan sürekli bir voltaj çıkışı sağlar. Bu nedenle, bir analog Hall etkisi sensörünün çıkış voltajı veya amplifikasyonu, içinden geçen manyetik akının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.

Analog (Lineer/Doğrusal) Hal Sensörleri

Lineer tip sensörlerin uygulama alanları:

 • Temassız bir şekilde akım gücünü belirleyen cihazlar;
 • Takometreler;
 • Titreşim seviyesi sensörleri;
 • Ferromanyet sensörler;
 • Dönme açısını belirleyen sensörler;
 • Temassız potansiyometreler;
 • DC fırçasız motorlar;
 • Çalışan madde akış sensörleri;
 • Çalışma mekanizmalarının konumunu belirleyen dedektörler.

Çalışma Şekline Göre Hall Sensörleri

Bipolar Hall Etkisi Sensörleri

Bu sensörler, pozitif veya negatif manyetik alanlar kullanarak çalışan bir tür dijital sensörlerdir. Mıknatısın pozitif veya negatif manyetik alanı sensörü etkinleştirir. Bu konfigürasyonda, iki kutuplu bir Hall effect sensörü kullanan bir anahtar, geleneksel bir Reed anahtarı ile aynı şekilde tetiklenir. Bununla birlikte, Hall effect anahtarının mekanik kontağa sahip olmaması, onu zorlu ortamlarda daha dayanıklı hale getirme avantajına sahiptir.

Unipolar Hall Etkisi Sensörleri

İki kutuplu bir sensörün aksine, bu tür dijital sensörler mıknatısın yalnızca bir kutbu (Kuzey veya Güney) tarafından tetiklenir. Bir anahtarda tek kutuplu bir Hall etkisi sensörü kullanmak, kurulumun daha özel olmasına ve yalnızca belirli bir manyetik direğe maruz kaldığında etkinleştirilmesine olanak tanır.

Doğrudan Açı ve Dikey Açı Hall Etkisi Sensörleri

Daha gelişmiş Hall etkisi sensörleridirler. Kutuplar dışındaki manyetik alanın bileşenlerine odaklanır. Örneğin, doğrudan açı sensörleri manyetik alanın sinüs ve kosinüs ölçümlerini ölçerken, dikey açı sensörleri manyetik alanın çip düzlemine dik değil paralel olan bileşenlerini analiz eder.


Projelerde Hall Effect Sensör Seçimi Nasıl Yapılır?

Buraya kadar olan kısımdan Hall sensörleri hakkında bolca bilgi edindik. Peki projelerimiz için en uygun sensörü nasıl seçeriz? Doğru sensörü seçmek için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

Duyarlılık (Hassasiyet)

Duyarlılık seviyesi, sensörün mıknatısa yerleşimine, hava boşluğuna ve mıknatıs gücüne bağlıdır. Ürün veri sayfaları, iki kutuplu (bipolar) bir Hall etkisi sensörü değişim durumu (çalıştır ve bırak) yapmak için gereken manyetik alan gücünü (Gauss cinsinden ölçülür) belirtmelidir. Tipik olarak 60 Gauss’un altında derecelendirilen yüksek hassasiyetli bir sensör, daha küçük mıknatısların veya daha ucuz manyetik malzemelerin kullanılmasına izin verir. Nadir toprak mıknatıslarının fiyatı arttıkça bu durum da önem kazanmaya devam edecektir.

Yüksek hassasiyet ayrıca daha geniş bir hava boşluğuna izin verir. Bu, sensörün mıknatıstan daha uzağa yerleştirilebileceği ve bir miktar tasarım esnekliği sağlarken yine de çok güvenilir olabileceği anlamına gelir veya aynı hava boşluğu göz önüne alındığında sensörün hassasiyeti artar ve dolayısıyla daha yüksek güvenilir

lik ve tekrarlanabilirlik sağlar. Bu, yüksek hassasiyete veya daha düşük bir manyetik anahtar noktasına sahip bir Hall etkisi sensörünün daha verimli motor performansı sağladığı anlamına gelir.

Tekrarlanabilirlik

Tekrarlanabilirlik, Hall etkisi sensörünün kilitleme süresini ifade eder. Sensörün daha tekrarlanabilir olmasını sağladığı için hassasiyet de artmış olur. Sensör çıkışı açıldığında motorun sabit kısmındaki bobin sargıları üzerinden akımı yönlendirir. Bu akım, şaft üzerindeki kalıcı mıknatıslardan gelen alanla etkileşen ve şaftın dönmesine neden olan bir manyetik alan üretir. Mıknatıs sensörü geçerek dönerken, yüksek oranda tekrarlanabilir bir sensör, mıknatıs her geçtiğinde aynı açısal konumda durum değiştirir. Örneğin, motor milinin bir tam dönüşü 360° derecedir. Vites ilk kez döndüğünde sensör beş derecede açılırsa, sonraki dönüşte durumu beş derecede değiştirir mi? Yüksek düzeyde tekrarlanabilir bir sensör, tüm açısal ölçümleri aynı değere çok yakın tutacak tutarlı bir yanıt süresine sahip olan bir sensördür.

Tekrarlanabilirliğin önemi şudur ki şaft üzerinde maksimum miktarda tork üretmek için bobinden geçen akım ile şaftın konumu arasındaki zamanlama mümkün olduğunca doğru olmalıdır. Sensörün manyetik alandaki değişikliklere tepkisinde bir gecikme varsa, bu daha yavaş tepki, daha düşük bant genişliği ve doğruluk hatalarına yol açabilir. Hall etkisi sensörünün anahtarlama noktasındaki herhangi bir hata motorun torkunu azaltacak ve bu da motor veriminin düşmesine neden olacaktır.

Stabil Olması (Sabitlik/Kararlılık)

Tekrarlanabilirliğe benzer şekilde kararlılık/sabitlik, açısal konumun ne kadar değiştiğini ifade eder. Mesela sıcaklık veya gerilime karşı. Örneğin, sensör çıkışı 25 °C’de beş derecede durum değiştirirse, 125 °C’de kaç derece durum değiştirir? 125 °C’de bir parçayı açmak için gereken Gauss seviyesi, bir parçayı 25 °C’de açmak için gereken Gauss seviyesine mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Öyleyse, bir parça 25 °C’de 30 Gauss’ta çalışıyorsa, 125 °C’de 30 Gauss civarında mı çalışır, yoksa çalışma noktası örneğin 50 Gauss veya 5 Gauss mu kayar?

Honeywell Algılama ve Kontrol’ün SS360NT yüksek hassasiyetli bipolar mandallı Hall etkisi sensörü, çalışma sıcaklığı aralığında neredeyse manyetik olarak simetrik olan çalışma ve bırakma noktalarına sahiptir. Bu, pozitif 30 Gauss’ta çalışan bir sensörün yaklaşık negatif 30 Gauss’ta serbest bırakacağı anlamına gelir. Bu önemlidir, çünkü hassas konum tespiti için yüksek hassasiyetle birlikte aşırı sıcaklık stabilitesi gereklidir. Manyetik kararlılık ayrıca BLDC (Fırçasız DC Motoru) verimliliği için kritik olan titreşim performansının iyileştirilmesine yardımcı olur ve daha az hız değişimi ile sonuçlanır.

Tepki Süresi

Tepki süresi, sensör çıkışının durum değiştirmesi için geçen süredir. Örneğin, bir sensörün çalışma noktası 30 Gauss ise ve sensöre 30 Gauss manyetik alan seviyesi uygulanmışsa, tepki süresi 30 Gauss alanının uygulandığı noktadan çıkışın durum değiştirdiği noktaya kadar ölçülür. Manyetik alandaki bir değişikliğe daha hızlı yanıt verme süresi, bir BLDC’yi değiştirmede daha fazla verimlilik sağlar.

Bir sensör, yavaş yanıt veya gecikme nedeniyle gerekenden farklı bir manyetik alan seviyesinde devreye girerse, bu duruö doğruluk hatalarına neden olabilir. En yüksek verimi elde etmek için motorların çok özel bir noktada devreye girmesi gerekir. Yanlış komut, daha düşük etkili tork sabiti (Kt) ve daha yüksek tork dalgalanması ile sonuçlanır. Bu da ek gürültüye, darbe etkinliğine ve sistem performansına neden olabilir.


Hall Effect Sensör’ünün Arızası Nasıl Tespit Edilir?

Bir Hall sensörünü kontrol etmek için Hall etkisinin var olması gerekir. Aynı zamanda bir güç kaynağına (pile) ve güçlü bir mıknatısa sahip olmak yeterlidir. İlk olarak, pozitif kutup gerilimini terminal 1’e bağlayın ve ardından negatif besleme kutbunu terminal 2’ye bağlayın. Anahtar uygulamasına göre besleme geriliminin değerini tahmin edebilirsiniz. Taşınabilir cihazlar için tasarlanan minyatür paketlerdekiler, 3V’luk bir besleme voltajına sahiptir. Endüstride kullanılan daha büyük şalterlerin voltajı 5 ile 12V arasında değişmektedir. Ne yazık ki, bu bir kural değildir ve bir teknik veri sayfasından ayrıntılı bilgi alınmadan, besleme gerilimi ile denemenin bir anahtar sisteminin hasar görmesine yol açabileceği veya yeterli hassasiyetini garanti etmeyeceği dikkate alınmalıdır.

Hall sensörünün serbest terminali ile toprak şasisi arasına besleme gerilimi uyguladıktan sonra voltmetreyi açın. O sırada, güçlü mıknatısın kutuplarından birini sensörün önüne doğru açıda tutarak yaklaştırın. Anahtar tipine bağlı olarak, sensöre “S” veya “N” kutbundan yaklaşıldığında çıkışındaki voltaj hızla değişmelidir. Bipolar anahtar durumunda, bu etki, manyetik kutuplardan birinin yakınlaştırılması/uzaklaştırılması, döndürülmesi (polaritenin değiştirilmesi) ve tekrar yakınlaştırılması/uzaklaştırılması ile elde edilebilir. Voltaj değişikliği beklentilerimizi karşılıyorsa, anahtar muhtemelen düzgün çalışıyor ve kullanıma hazır demektir.


Arduino ile Hall Effect Sensörünün Kullanımı

Hall sensörleri bir çok mikro denetleyiciyle uyumlu çalışabilirler (Arduino, Raspberry Pi gibi). Bu kısımda Arduino Uno ile Hall Sensörünün kullanımı göstermek için yapılmış bir proje görüyorsunuz.

Kullanılan Malzemeler:

 • KY-003 Hall Effect Sensor
 • Arduino Uno
 • Direnç
 • LED
 • Jumper Kablo
 • Bread Board
 • Mıknatıs

Buradaki amaç bir manyetik alan oluştuğunda ledin yanmasını sağlamak. Bağlantı şeması şekildeki gibidir:

Arduino ve Hall Sensörü Bağlantı Şeması – electronics-lab.com

Burada ise Arduino Ide üzerinden yazmamız gereken kodları görüyorsunuz. Sizin için yorum kısımlarında kodlarını çalışma mantığını kısaca anlattım. IDE’yi derledikten sonra kurduğumuz devreye mıknatısı yaklaştırırsak ledin yandığını görebilirsiniz.

// Bu kısımda Hall sensörümüzün ve ledin pinini tanımlıyoruz. Ve Hall Sensöründen gelen 
// değeri depolacak bir state oluşturuyoruz.

int hallSensorPin = 2;   
int ledPin = 13;  
int state = 0;

// void setup fonksiyonu LED ve Hall Sensörün bağlı olduğu pinleri tanımlıyoruz.

void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   
 pinMode(hallSensorPin, INPUT);   
}

// void loop ile state de tuttuğumuz değeri okuyoruz ve duruma göre LED'in açılıp 
// kapanmasını sağlıyoruz.

void loop(){
 
 state = digitalRead(hallSensorPin);
 if (state == LOW) {    
  digitalWrite(ledPin, HIGH); 
 } 
 else {
  digitalWrite(ledPin, LOW); 
 }
}

Hall Effect Sensörünün Fiyatları

Ürün ResmiÜrün AdıFiyatı($)
US1881 Hall Effect Sensör0,54
Manyetik Hall Effect Sensör Kartı – KY-0240,88
Mini Manyetik Hall Effect Sensör Kartı7,54
Grove – Hall Effect Sensör (Manyetik Alan Algılayıcı)2,71
Hall Effect Sensör Fiyatları

Güncel hall effect sensör fiyatları için robotistan’ı ziyaret edebilirsiniz.

Hall Sensörleri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Hall sensörünü kimler kullanır?

Elektronik tasarımcılar.

Hall sönsörü manyetik midir?

Hayır. Manyetik alanda aktif hale gelirler.

Hall sensörü metali algılayabilir mi?

Hayır. Demir içeren metallerin hareketini algılayabilir.

Half effect sensörü nerelerde kullanılır?

Genellikle otomotiv sektöründe ve endüstride kullanılırlar. Kilitlenme önleyici fren sistemlerinde (anti-lock braking systems (ABS)), ateşleme zamanlamalarına yardımcı olmak için içten yanmalı motorlarda, CNC ekipmanında, kompaktörlerde / balyalarda, hareket dedektörlerinde, konum sensörlerinde (ör: kapılar), robotikte (ör: limit anahtarları), güvenlik kilitlerinde (ör. hasara dayanıklı güvenlik anahtarları) kullanılırlar.

Fatma Tugce Akgul
Fatma Tugce Akgul
Merhabalar. Adım Fatma Tuğçe Akgül. Türk Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Yazılarımdan keyif almanızı umuyorum.)

Son Çıkan Yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz