Bu proje bulunduğumuz ortamın hem hava kalitesini hemde sıcaklık ve nem değerlerini ölçerek bulunduğumuz ortam hakında bilgi sahibi olmamızı sağlayacak.

Bu proje için ihtiyacınız olan malzemeler:

MQ-135 Gaz Sensörü Kullanımı

MQ-135 gaz sensörü ile NH3,NOx, alkol buharı, benzen, duman ve CO2 gazlarını algılamak mümkündür. Bu sensörler ev ve ofis ortam ortamlarında kullanıma uygundur.

Gerekli kütüphaneler

https://github.com/Robotistan/HavaKaliteProjesiKutuphane

Devre şeması

Kod:

#include<DHT.h>
DHT dht(D4, DHT11);

#include<Wire.h>
#include<Adafruit_SSD1306.h>
Adafruit_SSD1306 display(128, 64,&Wire,-1);
int buzzer=D8;
int MQ135= A0;
int MQ135DEGER;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 dht.begin();
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0X3C);
pinMode(MQ135, INPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
}

void loop() {
 float t= dht.readTemperature();
 float h= dht.readHumidity();
 float f = dht.readTemperature(true);
 MQ135DEGER=analogRead(MQ135);
 delay(60);
 
if(MQ135DEGER> 120){
 digitalWrite(buzzer, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(buzzer, LOW);
 delay(3000);
 
}
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1,2);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(0,10), 
 display.println("Hava Kalitesi=");
 display.setCursor(90, 10);
 display.println(MQ135DEGER);

 display.setCursor(0, 40);
 display.println("Temp:");
 display.setCursor(30, 40);
 display.println(t);

 
 display.setCursor(70, 40);
 display.println("Hum:");
 display.setCursor(95, 40);
 display.println(h);
 
 display.display(); 

 
}

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz