#8 PicoBricks ile Zamanlayıcı Projesi

Zaman ölçmek günlük hayatımızda farkına varmadan yaptığımız basit ama önemli bir iştir. Ameliyattaki cerrah, toplantısına yetişmeye çalışan bir iş insanı, kazanmaya çalışan sporcu, sınavı bitirmeye çalışan bir öğrenci ya da satranç müsabakası… Zaman ölçmek için akıllı kol saatleri, telefonlar hatta profesyonel kronometreler kullanılmaktadır. Elektronik sistemler içinde zaman oldukça doğru kullanılması gereken bir değişkendir. Örneğin bir  Çamaşır makinesi; tamburun ne kadar süre saat yönünde ne kadar saat yönü tersine döneceği, deterjanı eritip alabilmek için kaç sn su akması gerektiği hep zaman ölçerek yapılan görevlerdir. Zamanın önemli olduğu projeler geliştirmek için onu nasıl kullanacağını bilmelisin.

Bu projede Picobircks ile OLED ekran, buton ve potansiyometre modüllerini kullanarak kendi zaman ölçme aygıtını yapacaksın.  Bir Timer… 

Proje Detayları ve Algoritma

Picobricks başladığında ekrana projeyi tanıtan ve yönerge içeren bir ifade yerleştirelim. Kullanıcı potansiyometreyi çevirdikce 0-60 dakika aralığında bir süre belirleyecek. Kullanıcı potansiyometre ile süreye karar verdikten sonra Picobricks’in butonuna bastığında dakika saniye ve salise ekranda geri doğru saymaya başlayacak. Eğer zaman geriye doğru akarken butona basılırsa Timer duracak ve kalan süreyi ekranda gösterecek. Butona basılmadan dakika, saniye ve salise sıfır değerine ulaşırsa ekrana sürenin dolduğunu ifade eden bildirim gösterilecek ve program durdurulacak.

Projenin MicroBlocks ile Kodlanması

Öncelikle projede kullanılacak değişkenleri oluştur. setTimer, min, sec,msec. sec ve msec değişkenlerinin değerlerini sırasıyla 59 ve 9 olarak ata. Ardından açılış ekranının kodlarını yerleştir.

Butona basılana kadar potansiyometreden okunan değeri 60 ile çarpıp 1023’e bölerek ayarlanan dakika değerini setTimer değişkenine atayıp bu değişkeni ekrana yazdıralım.

repeat until bloğundan sonra butona basıldığında ekranı temizleyip kısa bir süre beklendikten sonra GO! yayınını yapalım.


GO! yayını alındığında ekrana geri sayımın başladığını bildiren ifadeyi yerleştirelim. Ardından zamanlayıcıyı sıfırlayalım.

Butona ikinci kez basılana kadar msec, sec ve min değerlerini zamanlayıcıyı ölçerek ayarlayalım. msec milisaniyeyi (0-9) sec saniyeyi(0-59) min(0-59) dakikayı göstermektedir. Ardından OLED ekran üzerinde değişkenlerin gösterilmesini sağlayalım.

Timer süre dolmadan sonlandırılmak isteniyorsa butona basıldığında kalan sürenin ekranda belirmesini sağlayalım.

Son olarak sec, min ve msec değişkenleri 0 olması durumunu sürekli kontrol edelim. Bu değişkenlerin üçü de sıfır olduğunda zaman doldu anlamına gelmektedir. O yüzden diğer kod bloklarının çalışmasını durdurup ekrana bitiş mesajını yazdırdıktan sonra tüm kodların çalışmasını durduralım.

Kodların son hali aşağıdaki gibi olmalıdır. Başla butonuna bastığında projen çalışacaktır.

Projenin MicroBlocks kodlarına erişmek için tıkla.

Proje Görselleri

Proje Önerisi

Timer’ın başlangıcına beep sesi ekleyebilirsin. Zaman sıfırlandığında ise buzzer ile değişik ve yüksek tondan uyarılar vererek sürenin dolduğunu uzaktan duyulacak şekilde bildirebilirsin.

 Projenin MicroPython Kodları

from machine import Pin, I2C, ADC, Timer
from ssd1306 import SSD1306_I2C
import utime

WIDTH = 128                      
HEIGHT = 64                     
sda=machine.Pin(4)
scl=machine.Pin(5)
i2c=machine.I2C(0,sda=sda, scl=scl, freq=1000000)
oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
pot = ADC(Pin(26))
button = Pin(10,Pin.IN,Pin.PULL_DOWN)

oled.fill(0)
oled.show()

time=Timer()
time2=Timer()
time3=Timer()

def minute(timer):
  global setTimer
  setTimer -=1
  
def second(timer):
  global sec
  sec-=1
  if sec==-1:
    sec=59
    
def msecond(timer):
  global msec
  msec-=1
  if msec==-1:
    msec=99

sec=59
msec=99

global setTimer
while button.value()==0:
  setTimer=int((pot.read_u16()*60)/65536)+1
  oled.text("Set timer:" + str(setTimer) + " min",0,12)
  oled.show()
  utime.sleep(0.1)
  oled.fill(0)
  oled.show()

setTimer-=1

time.init(mode=Timer.PERIODIC,period=60000, callback=minute)
time2.init(mode=Timer.PERIODIC,period=1000, callback=second)
time3.init(mode=Timer.PERIODIC,period=10, callback=msecond)

utime.sleep(0.2)

while button.value()==0:
  oled.text("min:" + str(setTimer),50,10)
  oled.text("sec:" + str(sec),50,20)
  oled.text("ms:" + str(msec),50,30)
  oled.show()
  utime.sleep(0.01)
  oled.fill(0)
  oled.show()
  if(setTimer==0 and sec==0 and msec==99):
    utime.sleep(0.1)
    msec=0
    break;

oled.text(str(setTimer),60,10)
oled.text(str(sec),60,20)
oled.text(str(msec),60,30)
oled.text("Time is Over!",10,48)
oled.show()

Projenin Arduino C Kodları

#include <Wire.h>
#include "ACROBOTIC_SSD1306.h"

int minute;
int second = 59;
int milisecond = 9;
int setTimer;

void setup() {

 pinMode(10,INPUT);
 pinMode(26,INPUT);

 Wire.begin(); 
 oled.init();           
 oled.clearDisplay(); 
}

void loop() {

 oled.setTextXY(1,2);       
 oled.putString("<<My Timer>>");
 oled.setTextXY(3,1);       
 oled.putString("Please use the");
 oled.setTextXY(4,1);       
 oled.putString("Potantiometer");
 oled.setTextXY(5,0);       
 oled.putString("to set the Timer");
 delay(3000);
 oled.clearDisplay(); 
 
  while(!(digitalRead(10) == 1))
 {
  setTimer = (analogRead(26)*60)/1023;
  oled.setTextXY(3,1);       
  oled.putString("set to:");
  oled.setTextXY(3,8);       
  oled.putString(String(setTimer));
  oled.setTextXY(3,11);       
  oled.putString("min.");
 }
  oled.clearDisplay(); 
  oled.setTextXY(1,1);       
  oled.putString("The Countdown");
  oled.setTextXY(2,3);       
  oled.putString("has begin!");
  
  while(!(digitalRead(10) == 1))
 {
  milisecond = 9- (millis()%100)/10;
  second = 59-(millis()%60000)/1000;
  minute = (setTimer-1)-((millis()%360000)/60000);
  
  oled.setTextXY(5,3);       
  oled.putString(String(minute));
  oled.setTextXY(5,8);       
  oled.putString(String(second));
  oled.setTextXY(5,13);       
  oled.putString(String(milisecond));
  oled.setTextXY(5,6);       
  oled.putString(":");
  oled.setTextXY(5,11);       
  oled.putString(":");
 }
  oled.setTextXY(5,3);       
  oled.putString(String(minute));
  oled.setTextXY(5,8);       
  oled.putString(String(second));
  oled.setTextXY(5,13);       
  oled.putString(String(milisecond));
  oled.setTextXY(5,6);       
  oled.putString(":");
  oled.setTextXY(5,11);       
  oled.putString(":");
  delay(10000);

  if (minute==0 & second==0 & milisecond==0){

  oled.setTextXY(5,3);       
  oled.putString(String(minute));
  oled.setTextXY(5,8);       
  oled.putString(String(second));
  oled.setTextXY(5,13);       
  oled.putString(String(milisecond));
  oled.setTextXY(5,6);       
  oled.putString(":");
  oled.setTextXY(5,11);       
  oled.putString(":"); 
  oled.putString("-finished-");
  oled.setTextXY(7,5); 
  delay(10000);
  }
}

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top