back to top

Robotik Kodlama

Bu yazımızda robotik kodlamanın çocuklar üzerinde yarattığı büyük etkilerden, robotik, kodlama ve STEM konularından bahsedeceğiz. Yani “geleceğin” kendisinden ve geleceği yazacak olanlardan söz edeceğiz. Keyifli okumalar.

Robotik Kodlama Nedir?

Robotik kodlama, çağımızın en önemli yetkinlikleri arasında gösterilir. Bir robotun nasıl yürüyeceğini, ne zaman duracağını, hangi durumda hangi eylemi yapması gerektiğini ele alır. Kurum ve kuruluşlar, çocukların robotik kodlamayı öğrenebilmesi için büyük yatırımlar yapmaktadır. Çocukların gelişiminde bu kadar kritik bir etkiye sahiptir.

Robotik kodlama, adından anlaşıldığı gibi “robotik” ve “kodlama” kavramlarını birleştirir. Robotik kodlamayı anlayabilmemiz için bu iki kavrama bakmamız gerekir. Sonrasında da bu iki kavram birleşip robotik kodlamayı oluşturduğunda ortaya nelerin çıkabileceğine bakacağız.

Robotik

Robotik, uçak, uzay, elektronik, bilgisayar mühendislik bilimlerinin ortak ilgi alanıdır. Robotiğin temel amacı insanların işlevlerini yapabilen robotlar geliştirmektir. Son zamanlarda “tehlikeli” olarak adlandırdığımız, geçmişte insanların yaptığı işleri artık robotik sistemler yapmakta. Hayatımızdaki birçok kritik alanında robotik sistemleri görmeye başladık. Bu durumun artarak ilerleyeceğini öngörebilmek çok zor değil. 

Gelecek için konuşmak gerekirse, bilim, matematik, mühendislik, teknoloji alanlarındaki öngörülen işlerin yüzde 60’ı bilgisayarlarla ve robotik sistemlerle ilişkili olacak. Durum böyleyken robotik ve kodlama kavramları da gelecek nesil çocuklar için çok kıymetli bir alana dönüşüyor.

Kodlama

Kodlama, bir makine, sistem veya elektronik devreye yaptırmak istediğiniz işlemi onun anlayabileceği dilde anlatma işlemidir diyebiliriz.

Robotik Kodlama

Robotik kodlama çevresini algılayabilen, ona verilen emirler doğrultusunda olayları yorumlayan, yorumladığı olay sonucu bir çıkış üretimi yapan robotlara, “0 ile 1” arasındaki kodlarla robotların etkili iletişim kurmasını sağlayabilme yeteneğidir.

Algoritma ve Çocuklar

Burada devreye algoritmalar girer. Bir kişinin özellikle de bir çocuğun algoritmaları anlayabilmesi ve öğrenebilmesi çok değerlidir. Algoritma, bir sonuca ulaşabilmek için, sorunun çözümlerini adım adım planlayabilmektir.

Robotik kodlama tarafında ise bir robota istenilen eylemi gerçekleştirebilmesi için tek tek sorunların tespit edilmesi, bu sorunlarının çözümünün planlanabilmesi ve adım adım çözülebilmesi gerekir. Bu mantık yapısını öğrenen ve kafa yapısını bu şekilde dizayn eden kişi yalnızca geleceğin en önemli alanlarından robotik kodlama veya kodlama yetkinliği kazanmaz. 

 Bu mantığı henüz ufak yaşlarında öğrenen çocukların hayatının geri kalanında, gelecekte üretmekten korkmayan, tüketici değil üretici tarafta durabilen bireyler haline gelmesi çok olasıdır. Robotik kodlama ve algoritma öğretisinin etkisi çocuklarda kritik önem taşır. Çünkü bu öğretilerin kazandırdıkları azımsanmayacak kadar kıymetlidir.

Algoritma ve Çocuklar
Algoritma ve Çocuklar

Çocuklar robotik kodlama öğrenerek henüz ufak yaşlarında bu yetkinliklere erişebilir;

  • Sistematik düşünebilirler.
  • Makinaların çalışma prensiplerine aşina olurlar.
  • Henüz çocuk yaşlarında tüketici taraftan ayrılarak üretici tarafa geçebilirler.
  • Analitik düşünme yetenekleri gelişir. 
  • Sorunlarla ilgilenmekten ziyade çözümlere odaklanırlar. 
  • Yaratıcı düşünebilme yetenekleri gelişir. 
  • Her çocuğun içinde bir maker yatar. Bu üretme arzusuna kavuşmuş olurlar.
  • Geleceğin ve hatta günümüzün en önemli yetkinliklerinden birini elde ederler.

Hayatlara Dokunabilen Robotlar

Robotik kodlamanın çocuklar üzerinde bu kadar etkili olabilmesinin temel sebeplerinden biri yapılan işlemlerin doğrudan görülebilir ve hatta hayata dokunabilen işler olmasıdır. Kodladıkları robotların doğrudan ne yaptığını somut olarak görebilecek, hatalarını, neyi doğru yaptıklarını tespit edebilecekler. Bu sayede işe daha da tutkulu yaklaşabileceklerdir.

Bu doğrultuda kendini geliştiren çocuklar, artık hayatlarına ufak da olsa etki edebilen robotlar yapabilecekler. Çocuğun heyecanı artarak katlanacak. Yaptığı işleri görerek mutlu olacak ve her çocuğun içinde olan üretme hazzına kavuşmuş olacak. 

Robotların birçoğu hayatlara dokunabilir. Yazımızın henüz başlarında robotik sistemler sayesinde insanların tehlikeli işler yapmaktan kurtulabildiğini belirtmiştik. Zararlı kimyasallar, yetersiz aydınlatmalar, yüksek yerlerde yapılan işler ve benzeri birçok iş robotlar sayesinde daha güvenli yapılabilmekte. Robotik sistemler hayatlara bu şekilde dokunabilirken bir de işin kendi hayatına dokunabilmesi kısmı var. Bu kısımda insan yaptığı, ürettiği şeyi görüp mutlu olabilecektir. En nihayetinde robotlar ve robotik kodlama hayatlara dokunur. En önemlisi de kişinin kendi hayatına…

Robotik Kodlama ve STEM

STEM, matematik, mühendislik, bilim ve teknolojiyi bütünleştiren bir eğitim yaklaşımıdır. Teknolojinin gelişme ve dünyanın değişmesinden sıkça bahsediyoruz. STEM bu doğrultuda gelişen teknoloji ve değişen dünyaya uyum sağlayabilen, üreten ve geliştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Birçok okul öğrencilerini STEM eğitimi almaya teşvik eder. 

Bilinen ezberci eğitimin dışına çıkararak öğrencilerin teorik olarak öğrendiği bilgileri nasıl uygulamaya sokacağını gösterir. Uygulamalı bir eğitim yaklaşımıdır. 

STEM uzmanlarına her geçen yıl ihtiyaç artmaktadır. Dünya gelişmeye devam ettikçe bu ihtiyaç katlanarak büyüyecektir. STEM eğitimlerinin en önemli parçası da robotik kodlamadır. Çünkü öğrenciler, çocuklar öğrendikleri teorik bilgileri bir robot yaparak ve ona yapmasını istediği şeyi öğreterek pratik ederler. Bu bağlamda STEM ve robotik kodlama bir bütündür. Robotik kodlamanın çocuklara üzerindeki etkilerinden bahsetmiştik. Bu bağlam STEM ve robotik kodlamanın beraber yürütüldüğü düşünülünce kişiye kattığı yetkinlik ve kişisel gelişim imkanı da katlanarak büyüyor.

Çocuklar Robotik Kodlamayı Nasıl Öğrenebilir?

Robotik kodlamanın önemini bilen ebeveynler çocuklarını robotik kodlamaya nasıl yönlendirebileceğinin yollarını aramaktadır. İnternet bunun için en önemli kütüphanedir. Her çocuğun içinde bir “maker” yattığından bahsetmiştik. Eğer bu durum çocuğa doğru şekilde aktarılırsa robotik kodlama çocuğun ilgilisini çekecek ve bu alan üzerinde bir şeyler yapmaya başlayacaktır. 

 Uzmanlara göre çocuklarda robotik kodlamaya başlamak için en uygun yaş 8-12 aralığıdır. Öğrenmenin, zihnin en açık olduğu dönemler bu yaş aralıklarıdır. Bu yaş aralığındaki çocuklar üretime, robotlara fazlasıyla ilgi duyar. Bu ilgiyle birleşen öğrenme ve algılama becerisi çocuk robotik kodlama ve robotik kodlamanın getirilerini kendi bünyesine katar.

Çocuklar İçin Robotik Kodlama Setleri

Şirketler robotik kodlama için yaşlara göre setler çıkartmaktadır. Bu setler çocuğun ilgi alanına ve öğrenim becerisine göre üretilir. Bu bağlamda setler sayesinde çocuğun robotik kodlamaya duyduğu ilgi şekillenir. Kalıcı öğrenme sağlanmış olur.

Çocuklar İçin Robotik Kodlama Setleri
Çocuklar İçin Robotik Kodlama Setleri

Okul Öncesi Robotik Kodlama Seti (4-7 Yaş)

Bu yaş aralığındaki çocuklar dünyaya büyük bir merakla bakarlar. Bu merakları ile beraber bu alana ilgi duymaları içten bile değildir. Robotik kodlamanın temellerini bu yaşta öğrenmeye başlayan çocuklar kendini geliştirdiğinin farkında dahi olmadan ileride yapacağı büyük işlerin tohumunu eker. Okul öncesi çocuklara özel hazırlanmış kategorimizi incelemek için hemen buraya tıklayın!

İlkokul Robotik Kodlama Seti (7-10 Yaş)

Bu dönemlerdeki çocuklar için en önemli yetkinlik problemleri adım adım tespit etme ve çözme becerisidir. Robotik kodlamanın, algoritmaların temelleri oyunlaştırılarak çocuğun bu beceriyi kazanması ve bu alana ilgi duyması hedeflenir. Daha çok ufak yaşlarda bu beceriyi elde edebilen çocuklar ilerisi için mükemmel bir temel oluşturmuş olur.İlkokul çağındaki çocuklara özel hazırlamış olduğumuz kategorimizi hemen inceleyebilirsiniz.

Ortaokul Robotik Kodlama Seti (10-14 Yaş)

Robotik kodlama ortaokul dönemi çocukları için tam olarak kodlama eğitiminin öğrenileceği ve merak duygusunun oluşacağı gelişim dönemidir. Teknoloji çağında çocukların teknolojik aletleri bilinçsiz kullanıldığı bir dönemde robotik kodlama eğitimi almaları kesinlikle çocuklar için faydalı bir uğraş olacaktır. İlgili araştırmalara bakıldığında temel kodlama eğitiminin, özel yetenekli öğrencilerin problem çözme becerilerini arttırdığı, ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine katkı sağladığı ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirdiği belirtilmiştir. Ayrıca, robotik eğitiminin yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirdiği, öz yeterliliği ve öğrencilerin akademik ilgisini artırdığı da görülmektedir. Ortaokul öğrencilerine özel hazırlanmış robotik kodlama kategorimizi hemen inceleyebilirsiniz.

Tüm robotik kodlama setlerine ulaşmak için buraya göz atabilirsiniz.

Lise ve Sonrası Robotik Kodlama Seti (14 ve Üzeri Yaş)

Lise çağına gelmiş kişiler için robotik kodlama daha keyifli ve gerek kariyer yolculuğunda gerekse bunaldığında rahatlayabileceği ve üreterek stres atabileceği bir alana dönüşüyor. Yine robotik kodlama yarışmalarına katılarak bu alandaki becerilerini gösterebiliyorlar. Lise ve sonrası robotik kodlama setimize göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Robotik Kodlama Nedir? Şimdi Öğren isimli içeiriğimizi de okumak isterseniz burada.

Son Çıkan Yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz